ỨNG DỤNG THÔNG BÁO ĐÓN CON TIỂU HỌC Y NGÔNG

Giới Thiệu chức năng ĐÓN CON phần mềm ILEADER dành cho  TIỂU HỌC Y NGÔNG

MÃ KẾT NỐI ỨNG DỤNG

............................
TRUNG TÂM CHƯA ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
Đăng Ký Miễn Phí

ỨNG DỤNG Đón Trẻ (PARENTS APP)

  • Chỉ cần đến gần trung tâm , không cần cài đặt App
  • Tự động đọc tên học sinh khi phụ huynh đến
  • Học sinh có thể ở lại lơp học và chờ đọc tên
  • Phụ huynh thông báo thời gian đón trễ
  • Gửi thông báo cho phụ huynh thông qua App
  • Gửi đơn xin nghỉ học
 
TẢI ỨNG DỤNG DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH